סגירת פיר מסתורי כביסה לבנין-דמוי חלונות לבניין שלם

הרחקת יונים ממסתור כביסה הדומה בצורתו לחלונות רגילים. העבודה בוצעה לבניין שלם באמצעות רשת אחת

כתיבת תגובה