דוקרני יונים על קורה

הרחקת יונים מקורה בגג באמצעות דוקרני יונים

כתיבת תגובה