דחלילי עורב בדופלקס עם דוקרנים

דחלילים להרחקת יונים לא יעילים בכל המקרים.

מקום בו היונים מקננות באופן קבוע, בוודאי אם יש להן גוזלים, במקרה כזה דחליל להרחקת יונים לא ירתיע אותן, מאחר וליונה יש רגש אימהי מאד חזק.

במקרים של קינון קבוע של יונים במקום מסויים, מומלץ להשתמש ב רשת להרחקת יונים או דוקרנים ליונים. לעומת זאת, במקום שבו היונים עוברות מדי פעם ולא נמצאות בקביעות, ישנה אפשרות שהדחליל להרחקת יונים יהיה יעיל.

כתיבת תגובה