מרפסת מעוגלת

הרחקת יונים ממרפסת מעוגלת באמצעות רשת גמישה מיוחדת עם התקנה שמחזיקה לאורך שנים

כתיבת תגובה