מרפסת שמש פתוחה

כאשר ישנה בבית מרפסת שמש פתוחה, ללא גג, לעיתים נראה שקשה יותר לסגור אותה מפני בעית היונים.
לצורך הרחקת יונים במקרה זה מצאנו פתרון יעיל ואסתטי בסגירה הרמטית של האזור אשר אינה מפריעה בשום צורה ליושבי הבית.

כתיבת תגובה