טיפול בלשלשת

נשר  הרחקת יונים תמנע את עמידת/נחיתת היונים במקומות המועדים ע"י ההתקנים המתאימים.

כתיבת תגובה