יונים בחלל הגג

אנו, נשר  הרחקת יונים נכנס לחלל הגג, ונפנה את הגוזלים, ביצים ופגרים שנמצא. את היונים אנו נוציא החוצה דרך הרעפים. נאתר את המקומות/פתחים דרכם היונים נכנסו לגג ונאטום אותם באופן מקצועי.

כתיבת תגובה