יונים במסתור כביסה

נ.ש.ר הרחקת יונים תמנע את כניסת ה- יונים למקום ע"י רשת להרחקת יונים .

כתיבת תגובה