קפיץ מקפיץ להרחקת יונים

היונים נמצאות באופן קבוע על גבי הגג על המעקה או עדן החלון ? לחברת "נשר-הרחקת יונים" יש פיתרון - קפיץ מקפיץ ! המונע קינון של יונים.