הרחקה באמצעות דוקרנים במרפסת

שם הממליץ: גל א. | עיר: חיפה

עבודה טובה ונקיה, השותף של אייל, מוטי היה בסדר גמור.