הרחקת יונים באמצעות רשת ודוקרנים במסתור כביסה.

שם הממליץ: דימה ק. | עיר: נתניה

העבודה היתה פיקס. הגיעו 2 ועמדו בזמנים ובסטנדרטים כמצופה, אמליץ עליהם לאחרים.