התקנת רשת להרחקת יונים במסוף כביסה

שם הממליץ: יונתן מ. | עיר: כפר סבא

העבודה היתה מצוינת והוא גם ניקה גופה של יונה שנשארה שם והשאיר נקי, היונים לא חזרו.